Ayurveda guide: Alt du skal vide om Ayurveda

Zennie_ayurveda.jpg

Ayurveda guide: Alt du skal vide om Ayurveda

 

I en verden og et samfund, hvor hovedparten typisk er overstimulerede, underernærede, stressede, pressede til kanten og ude af balance og ikke i stand til at mærke sig selv, gemmer der sig en gammel visdom der er skabt  for at skabe balance i både krop, sind og sjæl.

Visdommen hedder AYURVEDA

AYUR…hvad for noget??? Vi udtaler det AJURVEDA ;-)

Ayurveda er et oldgammelt sundhedssystem der fortjener et nærmere kig i vores vestlige hektiske verden.

 

Hvad er ayurveda?

 

Ayurveda er et holistisk sundhedssystem, der igennem årtusinder har udviklet sig i Indien, og som beskæftiger sig med både fysisk sundhed, mental balance, spirituelt velbefindende, mellemmenneskelige relationer og vores forhold til miljøet.

Ayurveda kan hjælpe dig til at opfylde dit fulde potentiale og gøre dig i stand til at leve et liv i balance inden for alle de væsentlige aspekter af et moderne liv – lige fra den mad du spiser, det arbejdsliv du lever og de personlige relationer du færdes i.

Ayurveda kan være nøglen til at genfinde kroppens naturlige balance, styrke forbindelsen mellem sind og krop, og bruge din iboende kraft til at omforme sygdomme og aldring.

Ayurveda er med andre ord et helbredende system, der behandler det hele menneske – altså krop, sind og ånd – frem for kun at behandle symptomer. Ayurveda går altså ind og ser på de bagvedliggende årsager til f.eks stress, forhøjet blodtryk, gigt, dårligt hjerte eller hvad du nu måtte være udfordret med.

Et vigtigt element til sundhed, er at lære hvordan vi afgifter – altså udrenser giftstoffer – både i det indre og det ydre miljø. Ayurveda har en holistisk tilgang til livet, hvor alle aspekter i livet har en indvirkning på din trivsel og din sundhed. Når vi er i balance såvel følelsesmæssigt som med den kost vi spiser, opretholder vi en sund balance i kroppen. Vi er i trivsel, sunde og raske. Modsat – opholder vi os i et ”giftigt miljø” og har ophobet alt for mange affaldsstoffer, risikerer vi at komme i ubalance og måske blive syge.

Vil du læse om en uges ophold på et ayurvedisk retreat? Læs hele den hud ærlige dagbog lige her.

 
Book_web.jpg
 

Kend din kropstype

 

Du er unik og derfor skal du ses som værende unik. Intet menneske er ens sammensat og skal ikke have samme behandling.

Ayurveda inddeler kroppen i 3 typer: Vata, Pitta, Kapha. Vi er hver især en helt unik kombination af alle 3 doshaer. Nogle er Pitta dominerede mens andre eksempelvis er Kapha eller Vata dominerede. De tre doshas styrer alle funktioner i kroppen - lige fra fordøjelsesystem, nervesystem, immunsystem, vejrtrækning, temperament og udseende. Din helt unikke sammensætning af Vata, Pitta og Kapha er med til at danne netop dig og din personlige type.

Tanken bag Ayurveda er konstant at vedligeholde en balance mellem de 3 doshaer. Jo bedre balance vi formår at vedholde - altså en balance mellem Vata, Pitta og Kapaha, jo sundere er vi og jo længere lever vi.

Din balance mellem de 3 dosher er afgørende for hvor godt du har det. 
Alle mennesker har alle 3 doshaer i såvel krop som sind. En eller to doshaer er dominerende lige fra fødslen og det gælder derfor om at skabe en konstant balance. Det kan du bla. gøre ved at spise og motionere efter din dosha type.

Doshaerne påvirkes af det du spiser, miljø, stress, alder, årstid og meget andet. 

Når doshaerne kommer i ubalance, er vi selv i ubalance og har dermed lettere ved at blive syge.

Ayurveda arbejder og har altid arbejdet med afbalancering af energier i organer, tanker og følelser, for at forhindre ubalancer i at ødelægge kroppen. Ayurveda underviser i hvordan man ændre livsførelse, så man holder sig sund og i balance. Energierne er de 3 doshaer og inddeles i tre overordnede grupper:

 

VATA

– styrer al bevægelse i kroppen, vores nervesystem og mentale liv. Mennesketypen er her meget kreativ, med en skrøbelig fysisk fremtoning. De er hurtige, men kan ofte overanstrenge sig selv.

 

PITTA

– styrer fordøjelse og stofskifte, med stærk indvirkning på temperament. Mennesketypen er gode karrieretyper, meget ambitiøse og arbejdsomme. De kan have problemer med fordøjelsessystemet, eksemer eller ukontrolleret vrede.

 

KAPHA

– styrer struktur og væskebalance.

 

De fleste menneskers prakriti (grundkonstitution) er en kombination af mindst to doshaer. For eksempel har mennesker, som er ”Pitta Kapha” tendenser fra både Pitta dosha og Kapha dosha, med Pitta som den dominerende. Ved at forstå vores naturlige konstitutions kvaliteter, kan vi bedre gøre det, der er brug for for at holde os i balance.

Doshaen har ikke kun indflydelse på ens kropstype, men også på kroppens funktioner – f.eks. maden og fordøjelsen, men også på sindet, temperamentet og vores følelser. F.eks. er jordelementet i mennesker med Kapha dosha tydeligt i deres robuste og solide kropstype, deres tendens til langsom fordøjelse, deres gode hukommelse og deres følelsesmæssige stabilitet.

 
 

Agni - Grundlaget for en sund krop

 

I ayurveda betyder agni fordøjelsens ”ild” eller bedre kendt som ”forbrænding”

Det er ”ilden”, der omdanner mad til næringsstoffer.

Forestil dig, at et bål brænder perfekt ved den rette temperatur og med tilstrækkelig ilt. Når det rette miljø er tilstede, brænder træet helt op, giver optimal varme og der produceres et miminum af sod og giftig røg.  På stort set samme måde fungerer din fordøjelse. Din sundhed afhænger i stor grad af din evne til at forbrænde den næring du tilføre kroppen. Er din optagelse og udskillelse optimal?

 
Din sundhed starter i din fordøjelse. Når man taler ”core” er det ikke en flot flad mave vi taler om – nej, så er det grundlaget for hele kroppen – altså core i din trivsel, styrke og sundhed!
 

Og måske overrasker det dig, at det også gælder de følelser og informationer vi dagligt skal fordøje. Ubearbejdede oplevelser og følelser bliver giftige – præcis som ufordøjet mad der ligger og rådner i tarmene. Mentale affaldsstoffer forhindre et frit flow af lykkefølelse, mental klarhed og overskud.

Krop, sind og energi ses som ét sammenhængende system, og derfor forstås ”agni” i den ayurvediske verden som din samlede fysiske, mentale og energimæssige fordøjelse af ALT det som livet tilbyder dig og til tider udfordrer dig med.

Når din forbrændingsevne er optimal og robust, kan du både mentalt, fysisk og energimæssigt udskille alle affaldsprodukter og dermed opnå et optimalt helbred og stærk fysik og balanceret psyke. Altså en optimal livskraft og livsenergi.

Når vores ”agni” er svækket, dannes der affaldsstoffer, der på ayurvedisk kaldes ”ama”. Det opleves som ringe optagelse af næring, hæmmet flow af energi og psykisk ubalance.

Ayurvedisk livsstil, kost og ritualer har til hensigt at styrke og balancere din ”agni”.