Helbred dig selv når først du kender dig selv!

zennie_dragoer.jpg

Dette er netop tanken og filosofien bag ayurveda.

Hvilken type er du?

I Ayurveda defineres sundhed som den dynamiske balance mellem sind, krop og miljø. Du kan opnå og opretholde en levende, stærk og sund tilstand ved at identificere din type og dermed skabe den livsstil der understøtter netop din unikke natur.

Ayurveda inddeler kroppen i 3 typer: Vata, Pitta, Kapha. Vi er hver især en helt unik kombination af alle 3 doshaer. Nogle er Pitta dominerede mens andre eksempelvis er Kapha eller Vata dominerede. De tre doshas styrer alle funktioner i kroppen - lige fra fordøjelsesystem, nervesystem, immunsystem, vejrtrækning, temperament og udseende. Din helt unikke sammensætning af Vata, Pitta og Kapha er med til at danne netop dig og din personlige type.

Tanken bag Ayurveda er konstant at vedligeholde en balance mellem de 3 doshaer. Jo bedre balance vi formår at vedholde - altså en balance mellem Vata, Pitta og Kapaha, jo sundere er vi og jo længere lever vi.

Din balance mellem de 3 dosher er afgørende for hvor godt du har det. 
Alle mennesker har alle 3 doshaer i såvel krop som sind. En eller to doshaer er dominerende lige fra fødslen og det gælder derfor om at skabe en konstant balance. Det kan du bla. gøre ved at spise og motionere efter din dosha type.

Doshaerne påvirkes af det du spiser, miljø, stress, alder, årstid og meget andet. 

Når doshaerne kommer i ubalance, er vi selv i ubalance og har dermed lettere ved at blive syge.

 

Tag testen! Hvilken type er du?

 

Testen vil give dig en forståelse og et overblik over din personlige ayurvediske krop-sind type: Vata, Pitta og Kapha.

Denne forstålese kan bidrage til at forbedre dit helbred og generelle trivsel og livskvalitet.

Testen er delt op i 3: Kapha, Vata og Pitta. Det er vigtigt du udfylder alle 3 sektioner i testen og tæller dine samlede scorer sammen i hver enkelt kategori (kapha, vata og pitta)

 
 

Sådan gør du

Læs hver sætning, forstå spørgsmålet, mærk efter, vær ærlig over for dig selv og marker så på en scala fra 1-6, om det gælder for dig.

1 = det genkender du ikke, 3 = det er dig noget af tiden, hvorimod 6 = det er lige dig!

Tæl nu det samlede resultat for hver kategori. F.eks. 80 i Kapha, 60 i Vata og 40 i Pitta.

Nu sidder du med 3 forkellige tal. Ved at sammenligne disse, vil du se, at du f.eks ved brug af ovennævnte eksempel er en typisk Kapha type 

Resultatet udtrykker din unikke blandinger af fysiske, følelsesmæssige og mentale egenskaber. Resultatet af testen fortælled dig din dominerende dosha.

 
 

Hvilken dosha-type er du?