Pas godt på din krop med den rigtige syre-base balance!

I vor søgen efter nye veje til sundhed og velvære har vi været verden rundt.

I Østen, hvor sygdomme opfattes som ubalancer i livsenergien, og hvor de fem elementer jord, ild, luft, vand og metal indgår i kinesernes overvejelser om alt fra sundhed til husenes placering og indretning.

Og i Vesten, hvor vi har studeret emner som syre-base balance i kosten, udrensningskure, store doser af vitaminer og mineraler, enzymer i kost og krop samt senest alternativ, mikrobiologi.

Vi synes, at det er så spændende, at vi gerne vil dele endnu flere erfaringer med dig!

Derfor kaster vi spørgsmålet ud:

Kroppen er designet til at holde os raske og rørige livet ud med velfungerende udrensningsorganer, blød og spændstig hud og et kvikt og årvågent hoved.

I stedet er mange af os overvægtige, trætte og slappe. Hvorfor?

Tidligere har vores sundhedsmodel fokuseret på Louis Pasterurs arbejde i 1800-tallet, der siger, at sygdom opstår når bakterier, virus og andre fremmede arter invaderer kroppen udefra.

I stedet for at helbrede på disse tilstande, hvorfor ikke vende det om og sørge for at kroppen er i en syre-base balance til den alkaliske side, så bakterierne ikke kan få fodfæste?

Derfor er syre-base balancen vigtig! >

 

Den rigtige syre-base balance bidrager til et sundt akvarium

Da kroppen er ca. 70 pct. væske, kunne vi opfatte den som et akvarium, hvor celler og organsystemer ”svømmer rundt” i kropsvæskerne.

Forestil dig, at vi tilføjer akvariet mere syredannende føde (sukker, hvidt brød, alkohol, ost og animalsk fedt) end fiskene (undskyld, celler og organer) er i stand til at spise. Så starter der en forrådnelsesproces af den overskydende mad. Det danner endnu mere syre, som forskyder akvariets syre-base balance bort fra den optimale, lettere alkaliske (basiske) pH-værdi.

Dette er blot et eksempel på, hvordan vi påvirker vores kropsvæsker hver dag.

Nogle akvarier er i så dårlig forfatning, at fiskene har svært ved at overleve.

Ud fra den teori, at ”kroppen er alkalisk (basisk) i sit design og sur i sine funktioner” er det særlig vigtigt at opretholde syre-base balancen.

En vedvarende ”forsuring” af kroppen ætser vævet og forbruger kroppens ilt. Vi må forestille os, at denne ”forsuring” påvirker alle celleaktiviteter og funktioner i kroppen, lige fra et hjerteslag til hjernens impulsoverførsler. For meget syre leder til ubalancer og sygdomstilstande.

Hvordan ved vi, om vi er ”forsurende”?

Måske er fedme/overvægt et tegn herpå.

Forestil dig, at kroppen laver fedt som ”stødpude” for at holde syren borte fra de vitale organer, så de ikke bliver ødelagt. Betragter vi overvægt ud fra denne model, er ”løsningen” afsyring – dvs. alkalisering af kroppen.

Hvad så med undervægt?

Når syre-base balancen forskubbes i den sure retning, går vores næring i stigende omfang til at fodre gærpartikler, svampe mm. Dette kan udmarve kroppen og forårsage vægttab, som er mindst lige så usundt som overvægt. Uden proteiner kan kroppen ikke bygge nyt væv, producere enzymer, hormoner osv. Træthed, sygdom og ændringer i kropsvægten er resultatet.

Når kroppens balancer normaliseres, og når kroppen alkaliseres og iltes, vil den naturligt finde sin egen idealvægt. En sund krop er hverken over- eller undervægtig.

Lad os lige tilføje, at de giftige affaldsstoffer, der produceres når kroppen er forsuret og mangler ilt, ofte bidrager til symptomerne ved allergi.

Sådan ser du forskel på cellefedt og dellefedt >

Afsyring af kroppen

Kroppen skal kort sagt ”afsyres” – den skal alkaliseres og iltes.

Det sker ved at spise basedannende kostprodukter, som er grønne grøntsager og de fleste andre rodfrugter. Udover at alkalisere kroppen, tilfører de energi, da specielt grønne grøntsager indeholder klorofyl, der ligner kroppens hæmoglobin.

Hæmoglobinet i de røde blodlegemer er vigtigt for transporten af ilt til væv og organer, og klorofylet bidrager således til iltningen af kroppen.

For at skyde en genvej, er en del af vore klienter glade for et klorofylkoncentrat i form af tørrede grønne frugter og planter. Det opløses i vand og drikkes.

Alkalisk vand

Spiser vi for meget syredannende kost, såsom kød, mælkeprodukter, hvidt brød, slik, kager, desserter og frugter med stort indhold af hurtigt optagelige sukkerstoffer, ophobes syreoverskuddet i kroppen.

Blodet vil forsøge at rense det gennem lunger og nyrer. Hvis der er for mange affaldsstoffer, bliver de oplagret i forskellige organer såsom hjertet, bugspytkirtlen, leveren, tyktarmen og andre kropsdele som leddene (urinsyre).

Nedbrydningen af disse ”sure” affaldsstoffer kan vi også kalde ældningsprocessen. For at forsinke og udskyde denne proces, må vi se at komme af med syre-ophobningerne i blod og væv. I den forbindelse er det også godt at drikke rigeligt med alkalisk væske.

Ved at tilsætte basedannende mineraler og eventuelt ionisere vandet ved hjælp af filtrering og elektrolyse, kan pH-værdien komme op på 8-9 og i særlige tilfælde 11. Dette vil neutralisere skadelige syreophobninger og nænsomt fjerne dem fra vævene.

Hermed håber vi, at have videregivet endnu lidt inspiration til en anden måde at anskue sygdom og sundhed på.


Sådan kan du selv gøre din vand basisk

Med alkaline up kanderne har du mulighed for at filtrere dit vand hjemme fra vandhanen. Kanderne er monteret med små filtre, der gør dit postevand meget mere basisk.

Du finder Alkaline Up kander her

 

Kilde: Helse, maj 2007 – Lægens bord – skrevet af speciallæge i almen medicin Pernille Knudtzon.